Bioloģiskā daudzveidība

Sugas un ekosistēmas ir jāaizsargā

Papildus klimata izmaiņām bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir viena no lielākajām problēmām, un zaudējums visā pasaulē ir satraucošs: 60% ekosistēmu uzskata par bojātām un 20% zīdītāju sugu draud izmiršana. Pēdējos sešos gados katru mēnesi izmirst pa vienai škirnei. Biotopu, sugu un gēnu izzušanas dēļ daba kļūst nabadzīgāka, un cilvēku dzīves pamati ir apdraudēti.

Ehrensberger Hof - paraugsaimniecība bioloģiskajai daudzveidībai

Pārbaudīts bioloģiskās daudzveidības ekonomiskais modelis - kā paraugs mūsu ražotājiem.

Pārstrādāta papīra izmantošana

Pastāvīga pārstrādāta papīra izmantošana saglabā mežu daudzveidību.

Klimata un ūdeņu aizsardzība

Dzīvnieku turēšana un barošana sugai atbilstošos apstākļos ir ekoloģiskās lauksaimniecības galvenā pamatvēetība.

Bioloģiskā daudzveidība labā uzņēmumā

HiPP ir iniciatīvas Biodiversity in Good Company (Bioloģiskā daudzveidība labā uzņēmumā) dalībnieks.

HiPP kampaņas

HiPP ir apņēmies ievērot bioloģisko daudzveidību un cīnīties pret zaļo gēnu inženieriju.