Bioloģiskā daudzveidība

Sugas un ekosistēmas ir jāaizsargā

Papildus klimata izmaiņām bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir viena no lielākajām problēmām, un zaudējums visā pasaulē ir satraucošs: 60% ekosistēmu uzskata par bojātām un 20% zīdītāju sugu draud izmiršana. Pēdējos sešos gados katru mēnesi izmirst pa vienai škirnei. Biotopu, sugu un gēnu izzušanas dēļ daba kļūst nabadzīgāka, un cilvēku dzīves pamati ir apdraudēti.

Tas varētu arī jūs interesēt:

Dārzeņu audzēšana:

bez pesticīdiem!

Augstākā kvalitāte:

līdz pat 260 pārbaudēm

Augļu audzēšana:

tikai BIO augļi