Zivis no ilgtspējīgas zvejas

HiPP izmanto tikai MSC sertificētas zivis no bioloģiskās akvakultūras. MSC garantē, ka tās kontrolētās zvejniecības atbilst noteiktajiem vides standartiem, saglabā zivju populāciju un darbojas saskaņā ar efektīvas pārvaldības principiem.

Lai garantētu vislabāko zivju kvalitāti, tiek regulāri analizēti vides apstākļi un izvēlētas īpaši izcilas zvejas vietas atklātā jūrā.

Izmantojot visus šos pasākumus, HiPP arī palīdz novērst jūru pārmērīgu izzveju un saglabāt zivju populāciju, lai mūsu šodienas mazajiem patērētājiem joprojām būtu pieejami pietiekami zivju resursi, kad viņi izaugs.

Jūras pārvaldīšanas padome (MSC) ir neatkarīga, starptautiska bezpeļņas organizācija, kas sertificē ilgtspējīgu zveju. Neatkarīgi auditori nepārtraukti pārbauda, vai zvejniecība atbilst MSC augstajiem standartiem. MSC standarts garantē, ka zivis nāk no sertificētas zvejniecības, kas aizsargā vidi, kā arī zivju krājumus.