Ilgtspējība kā korporatīvā filozofija

Ilgtspējība nozīmē pareiza līdzsvara atrašanu starp ekoloģijas, ekonomikas un sociālajiem aspektiem.

Ja mēs ilgtspējīgi veidosim savu vidi, sociālo dzīvi un ekonomiku, mēs spēsim nodrošināt gan savu nākotni, gan nākamo paaudžu iespēju dzīvot pilvērtīgu dzīvi. Mēs rīkojamies ilgtspējīgi, kad varam turpināt mūžīgi darīt to, ko darām, ar tādiem pašiem nosacījumiem.

Tas varētu arī jūs interesēt:

Dārzeņu audzēšana:

bez pesticīdiem!

Augstākā kvalitāte:

līdz pat 260 pārbaudēm

Augļu audzēšana:

tikai BIO augļi