Ilgtspējība kā korporatīvā filozofija

Ilgtspējība nozīmē pareiza līdzsvara atrašanu starp ekoloģijas, ekonomikas un sociālajiem aspektiem.

Ja mēs ilgtspējīgi veidosim savu vidi, sociālo dzīvi un ekonomiku, mēs spēsim nodrošināt gan savu nākotni, gan nākamo paaudžu iespēju dzīvot pilvērtīgu dzīvi. Mēs rīkojamies ilgtspējīgi, kad varam turpināt mūžīgi darīt to, ko darām, ar tādiem pašiem nosacījumiem.