Klimata un ūdeņu aizsardzība

Klimata un atmosfēras aizsardzība ir viens no vissvarīgākajiem mūsu laika uzdevumiem. Uzzini, kā HiPP izmanto atjaunojamos enerģijas avotus un tehniskos jauninājumus, lai aizsargātu klimatu un ūdeni.

 

Atjaunojamo resursu izmantošana

Resursu ilgtspējīga izmantošana un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir mūsu ilgtspējības pārvaldības galvenā sastāvdaļa.

HiPP jau ir devis nozīmīgu ieguldījumu klimata aizsardzībā ilgi pirms politiķi formulēja mērķi samazināt CO2 izmešus. Kopš 1995. gada mēs Pfaffenhofenas rūpnīcā visu enerģiju iegūstam no atjaunojamiem enerģijas avotiem (zaļā elektrība, biomasa, saules enerģija) un tagad ražojam produktus, kas neitralizē CO2. Vairāk nekā 90% Pfaffenhofenas izmantoto enerģijas avotu nāk no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

CO2 izmeši no atlikušajiem fosilā kurināmā enerģijas avotiem (piemēram, komandējumos) tiek kompensēti ar pasaules klimata projektiem.

Kopš 2001. gada visu siltumu, karsto ūdeni un tvaiku HiPP rūpnīcā ražo biomasa (šķelda). Par atjaunojamo enerģijas avotu piemērotu izmantošanu HiPP 2011. gadā ieguva “Vācijas Saules balvu”.

Mēs strādājam ar “zaļo elektrību” no hidroelektrostacijām - bez kodolenerģijas.

Kopš 2000. gada ir realizēti 6 saules projekti, kas no 436 m² platības radījušo kopējo saules enerģijas daudzumu - 52 800 kWh / gadā. Visi organiskie atkritumi nonāk lauksaimniecības biogāzes stacijās. Katru gadu šādā veidā tiek saražoti 2 miljoni kWh elektroenerģijas.

Ūdens kā vissvarīgākais resurss 21. gadsimtā

Mēs rūpējamies arī par revolucionāriem pasākumiem ūdens resursa saglabāšanai. Lai saglabātu šo arvien vērtīgāko preci, HiPP ir izmantojis tehniskas inovācijas, lai samazinātu ūdens izmantošanu vairāk nekā par divām trešdaļām pēdējās trīs desmitgadēs.