Pārstrādāta papīra izmantošana

Džungļi ir cilvēkiem svarīgs CO2 uzkrājējs. Lai aizsargātu džungļus no izciršanas, HiPP izmanto tikai pārstrādātu vai FSC sertificētu papīru un iepakojuma materiālus.

Atbildīga izturēšanās pret dabu ietver sevī arī konsekventu pārstrādāta papīra izmantošanu un daudzus pasākumus papīra lietošanas samazināšanai administrācijas darbā.

HiPP ieguva pirmo vietu konkursā “Office & Environment” no Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) kategorijā “Uzņēmumi ar vairāk nekā 500 darbiniekiem”. Īpaša uzmanība tika pievērsta pārstrādātā papīra izmantošanai, kā arī papīra samazināšanas pasākumiem: elektroniska kartotēka, elektroniski rēķini, informācijas aprite caur uzņēmuma iekštīklu un abpusēja drukāšana.