Ehrensbergas saimniecība

Attālajā Ehrensbergā HiPP izmēģina vides pasākumus bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Mērķis ir līdz 2015. gadam ilgtspējīgi un efektīvi strādāt šajā bioloģiskajā saimniecībā kā biznesa modelī. Nākotnē tas ir paredzēts kā paraugs HiPP ražotājiem.

Mēs vēlamies parādīt, kā ilgtspējību un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību var iekļaut saimniecības ikdienā.

 

Ehrensbergas saimniecība

Mērķis ir strādāt ar šo biznesa modeli ilgtspējīgā un efektīvā veidā.

Nākotnē tas ir paredzēts kā paraugs HiPP ražotājiem.

 

Augsnes kvalitāte

Organiskie salmi, akmeņi, cieto kūtsmēslu mēslojums un citas dabiskas metodes uzlabo augsnes auglību.

 

Vecās šķirnes

Vecās šķirnes, piemēram, oriģinālie Braunvieh liellopi (Bavārijā palikuši tikai 500), nodrošina ģenētisko daudzveidību

 

Ekosistēmas

Jauni biotopi tiek veidoti ar meža ganībām, koku rindām, dzīvžogiem savvaļas dzīvnieku aizsardzībai (piemēram, apdraudētajai brūnajai čakstei), koku žogiem, potcelmiem un ziedu joslām lauku malās un pļavās.

Apstrādātas zemes plāns un zinātnisko datu vākšana

Dabiskie saimniecību un lauksaimniecības zemju izvietojuma faktori rada konkrētus ieteikumus sugu daudzveidības uzlabošanai un dabas aizsardzībai. Pie šī projekta mēs strādājam kopā ar Bioland, Minhenes Tehnisko universitāti un Hannoveres Tehnisko universitāti, kā arī ar Bavārijas Putnu aizsardzības padomi.

Lai palielinātu sugu daudzveidību, saimniecībās sev mājas ir atradušas retas vecās šķirnes: oriģinālie Braunvieh liellopi, no kuriem Bavārijā ir palikuši tikai 500 dzīvnieku, Skudde aitas (pašlaik Vācijā - 1000 dzīvnieku) un vecā vistas šķirne Appenzeller Spitzhauben.

Saskaņā ar apdraudēto lauksaimniecības dzīvnieku sarakstu “Sarkanajā grāmatā“ Braunvieh liellopi ir “ļoti apdraudēti”. Ehrensbergas saimniecībā, HiPP ilgtspējīgas lauksaimniecības paraugprojektā, šī šķirne tiek turēta atbilstoši tās sugai. Oriģinālie Braunvieh liellopi cēlušies no tā sauktajiem Torfrind liellopiem, kuri pirms vairāk nekā 2000 gadiem ganījās Alpu ezeru krastos.

Kopā ar Bavārijas Putnu aizsardzības padomi (LBV) Ehrensbergas audzētava ir veikusi dažādus projektus, lai atgrieztu to dabiskajā vidē tādus dzīvniekus kā fazāni, plīvurpūces, dzeltenvēdera ugunskrupis un mailītes.

Brūnā čakste ir nozīmīga suga neskartai ekosistēmai. Intensīvās lauksaimniecības dēļ ir mazāk dzīvžogu un krūmu, kas ir dabiska putnu dzīvesvieta. Tā jau pieder apdraudēto sugu sarakstam. Šis retais putns ir vislabāk pazīstams ar savu upuru ievilināšanu ērkšķos. Saskaņā ar plaši izplatīto uzskatu, pirms ēšanas tas vienmēr savāc deviņus kukaiņus. HiPP ir izveidojis jaunus biotopus brūnajai čakstei Ehrensbergas saimniecībā, un mācekļu iniciatīvas dalībnieki lauku malās ir izveidojuši atmirušo koku (zaru un zariņu) žogus.

Kukaiņu viesnīca un smilšu ķirzaku patversme ir paredzēta, lai kompensētu dabisko māju trūkumu šiem dzīvniekiem. Ligzdošanas būri tika izvietoti arī ap fermu, jo pūcēm, strazdiem, mājas čurkstēm, zvirbuļiem, zīlītēm, piekūniem un sikspārņiem trūkst dabisku ligzdošanas vietu.

Šiem ligzdošanas būriem, kas izgatavoti no dabīga koka, vajadzētu nodrošināt dzīvesvietu piekūniem un meža pūcēm. Šobrīd, diemžēl, mežiem tiek attīrīti no sausiem kokiem (dabiskas ligzdošanas vietas daudziem putniem). Tāpēc ligzdošanas būri tiek piedāvāti kā alternatīva.


Gut zu wissen

  • Schleiereulen fressen in der Brutzeit pro Paar bis zu 30 Mäuse am Tag.
  • Eine Fledermaus frisst pro Nacht bis zu 4000 Insekten.
  • Warum einzelne Tierarten schützen? Ganz einfach, sie erfüllen Funktionen, die wir erst wahrnehmen, wenn sie fehlen. So gäbe es z.B. ohne Laubfrösche sehr viel mehr Stechmücken.

Daudzi cilvēki var izdzīvot bez medus, bet ne bez bitēm. Kukaiņi piegādā ne tikai saldumu, ko uzsmērēt uz maizes, bet galvenokārt apputeksnē ziedus. To darot, viņi nodrošina augu esamību un lauksaimniekiem nodrošina labu ražu. Bez šiem dzīvniekiem augļu raža būtu apdraudēta. Kad bites mirst vai slimo, tas ietekmē mūs visus. Tāpēc HiPP ir iesaistīts arī bišu dabisko biotopu saglabāšanā ar bioloģiskās daudzveidības projektiem. Ehrensbergas saimniecībā tagad atrodas arī sešas bišu saimes, kas radītas kā pretreakcija bišu populācijas dramatiskajam sabrukumam.


Gut zu wissen

  • 85% der weltweiten Nahrungsmittelproduktion hängt von der Honigbiene ab. Sterben die Bienen aus, kann auch der Mensch nicht überleben, denn die verbleibenden Wildinsekten würden es nicht schaffen alles zu bestäuben.
  • Ein Bienenvolk hat bis zu 60.000 Bienen.

Tika izveidotas jaunas ekosistēmas, piemēram, koku rindas, aizsargājoši dzīvžogi (piemēram, brūnajām čakstēm), atmirušu koku žogi, potcelmi un ziedu joslas lauku malās un pļavās, lai piedāvātu dabisku mājvietu rāpuļiem, putniem, mazajiem zīdītājiem un kukaiņiem. Atmirušo koku žogu princips ir nevis jaunu dzīvžogu veidošana, stādot tos, bet gan ļaujot  tos radīt vējam un sēklu lidojumam. Zari, zariņi un kociņi ir sakrauti kā vaļīga siena, kas nodrošina aizsardzību arī augošiem augiem. Šādu konstrukciju priekšrocības ir, no vienas puses, zemās celtniecības izmaksas, un, no otras puses, brīvi sakrautie atmirušie koki ir mājvieta daudzām retām sugām.

Parastā lauksaimniecībā lauki un pļavas tiek stādīti līdz mežu malai, lai iegūtu lielāku ražu. Lai atbalstītu bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību, mēs stādām savvaļas žogus ar sausiem koku un vietējiem savvaļas ziediem. Tie dzīvniekiem nodrošina dzīvesvietu, pasargā no vēja liellopus un samazina augsnes eroziju.

Trīs ilgtspējīgas lauksaimniecības elementi Ehrensberga fermā:


senās šķirnes ganībās, lauka mala, kas norobežota ar sausiem kokiem, un dabiska dzīvnieku patversme Eiropas dižskābarža mežā.


Gut zu wissen

  • Trotz Hecken, die die reine Feldfläche kleiner machen, hat der Landwirt den gleichen Ertrag. Obwohl der Ertragsfläche etwas genommen wurde, ist der Ertrag am Ende gleich, weil sich die Bedingungen verbessern (z.B. entsteht an heißen Tagen viel Verdunstungskälte) und die angebauten Pflanzen stressfreier wachsen können.
  • Wird zur falschen Tageszeit gemäht (z.B. mittags), tötet man bis zu 24000 Honigbienen pro Hektar und  eine unbekannte Zahl an Wildinsekten.
  • In konventionellen Wiesen gibt es durch das häufige Mähen nur noch 3-5 Grassorten, auf einem Hof, der biologische Vielfalt erhält, dagegen bis zu 35 verschiedene Grassorten.

Saistībā ar augsnes auglības uzlabošanu projektā ir izmēģinātas dažādas metodes, piemēram, akmeņu izmantošana amonjaka piesaistīšanai, cieto kūtsmēslu mēslošana un citas dabiskas metodes. Tiek izmantoti arī pasākumi dzīvnieku veselības atbalstam, piemēram, kā pakaiši tiek izmantoti efektīvi mikroorganismi vai bioloģiski salmi.

Augsnes kvalitāti ietekmē vairāki aspekti, īpaši lauksaimniecībā.

1. Pārmērīga attīstība
2. Rūpniecības un lauksaimniecības ķīmiskais stress, kas ilgtermiņā ietekmē augsnes veselību un veiktspēju.
3. Fiziskais stress, ko rada nepareiza apstrāde (smagās mašīnas un augsnes apstrādes instrumenti, kas iznīcina jutīgos augsnes kompleksus, kā rezultātā ražas uzturēšanai vajadzīgas ķīmiskas vielas).
4. Darbs nepareizā laikā.
5. Organisko vielu zaudēšana un tādējādi veiktspējas mazināšanās, izmantojot nepareizu mēslojumu, nepareizu kultūru maiņu un nepareizu augsnes apstrādi.
6. Gruntsūdeņu stāvokļa pasliktināšanās nepareizas zemes izmantošanas dēļ.

Princips:
“Vesela augsne - vesels augs - vesels cilvēks un vesels dzīvnieks” ir devīze, tāpat kā ilgtspējības princips, kas ir svarīgs veselīgas augsnes saglabāšanai; ilgtspējīgs enerģijas līdzsvars ir galvenasi.


Labi zināt

•   Laba bioloģiskā augsne dienā var absorbēt un uzglabāt 150l ūdens.
•   56% ES augsnes ir nedzīva.
•   Laba bioloģiskā augsne gadā var uzglabāt 575–700 kg CO2 uz ha.
•   Sliekas ir ļoti svarīgas augsnei, tās irdina un mēslo ar organiskām vielām (humusu), kuras tās izdala. Bioloģiskās lauksaimniecības zemēs ir 200–500 slieku uz m², parastās lauksaimniecības zemēs 16–18 slieku uz m².
•   Augsne ar 230 sliekām uz m², tas ir, 2,5 t slieku uz ha.
•   Augsne ar 600 sliekām uz m² var radīt 80 t humusa gadā uz ha (labākajā gadījumā).
• Slieku tuneļi ietiecas augsnē 2 m dziļumā. Tārps dzīvo apmēram 10 gadus tunelī, ja tas tiek atstāts mierā, un tuneļi paliek vēl 10 gadus, un tos izmanto citi kukaiņi un saknes.

Turpmākie HiPP uzņēmumi bioloģiskās daudzveidības jomā

“Bioloģiskās daudzveidības paraugbizness” īpašu uzmanību pievērš lauksaimniecībai un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas iespējām. HiPP darbiniekiem tāpat kā skolas bērniem, studentiem un citām ieinteresētajām grupām jau ir pirmā pieredze šajā projektā, jo HiPP piedāvā regulāras ekskursijas pa saimniecību, lai šī tēma būtu burtiski “aptaustāma”.

Vācijas Federālā vides fonda (DBU) atbalsts

Pateicoties labajiem rezultātiem un pozitīvajai pieredzei saistībā ar šo projektu, mēs esam nolēmuši eksperimentu izvērst arī uz dārzeņu un graudu audzēšanu. Kopā ar citiem uzņēmumiem no Ekoloģisko pārtikas ražotāju asociācijas (AöL) HiPP līdz 2016. gadam pārbaudīs metodes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai lauksaimniecībā vairākās saimniecībās.

Pieeja un mērķis

Uzdevums ir izstrādāt bioloģiskās daudzveidības reģistrēšanas un novērtēšanas sistēmu un strādāt ar rezultātiem tā, lai tos ticami un pārskatāmi varētu nodot pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi. Lai gan ir jāņem vērā to sugu un populāciju funkcijas, kuras ir svarīgas lauku saimniecībās (“uz apsaimniekošanu balstīta bioloģiskā daudzveidība”), uzmanība jāpievērš sugu aizsardzībai un biotopu daudzveidībai, kas ir būtiski dabas aizsardzībai (“dabas aizsardzības bioloģiskā daudzveidība”).

Kopā ar AöL, Minhenes Tehnisko universitāti, Hannoveres Leibnicas universitāti un partneruzņēmumiem mēs pētām lauksaimniecības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību ekoloģisko pārtikas produktu vērtību ķēdē. Tiks izstrādāti praktiski soļi uzlabojumu veikšanai. Ilgtermiņā mēs varam sniegt praktiskus padomus HiPP ražotājiem par rentabliem pasākumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un tādējādi palielināt bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgo ražotāju skaitu.