Bioloģiskā daudzveidība labā uzņēmumā

 

Vienoti pasaules sabiedrībā

HiPP ir Uzņēmējdarbības un bioloģiskās daudzveidības iniciatīvas loceklis, kas aizsākās 2008. gadā ANO Bioloģiskās daudzveidības konvencijas dalībnieku konferencē. “Bioloģiskā daudzveidība labā uzņēmumā” ir uzņēmumu apvienība, kas kopā iestājas par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību - ekonomikas un sabiedrības interesēs.

Viņi ir apņēmušies ar “Misijas apziņu” un “Vadības deklarāciju” integrēt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību sava uzņēmuma vadības sistēmā. Parakstot “Vadības deklarāciju”, vairāk nekā 40 uzņēmumi visā pasaulē tagad ievēro prasību par bioloģiskās daudzveidības veicināšanu kā sava uzņēmuma vadības sistēmas daļu. Svarīgs ieguldījums godīgā tirdzniecībā tika sniegts ANO sugu saglabāšanas konferencē 2010. gadā Nagojā, Japānā. Tajā arī tika definētas pamatnostādnes, ka peļņu no bioloģisko izejvielu izmantošanas vajadzētu taisnīgi sadalīt starp lietotājiem un izcelsmes valstīm.

Plašāku informāciju varat atrast šeit: www.business-and-biodiversity.de

 

HiPP ir iesaistīts dažādos ilgtspējības un bioloģiskās daudzveidības projektos.

Mēs regulāri sadarbojamies ar NVO un asociācijām, piemēram, AöL (Ekoloģiskās pārtikas ražotāju asociācija), B.A.U.M. (Vācu darba grupa ekoloģiski pārzinātai pārvaldībai), WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland un dažādām zinātniskām institūcijām.