1956: Bioloģiskās lauksaimniecības aizsācējs

Vienlaikus ar pāreju no bērnu pārtikas rūpnieciskās ražošanas 1956. gadā Georgs Hipps sāk nodarboties ar dārzeņu un augļu audzēšanu bez ķīmisko vielu izmantošanas. Pārliecināts par dr. Hansa Millera idejas pareizību dibināt BIO lauksaimniecību bija viņa mērķis: ražot veselīgu un garšīgu bērnu pārtiku no BIO produktiem.

Ģimenes īpašumā esošā saimniecība Ehrensberger Hof Pfafenhofā tika pārveidota par BIO lauksaimniecību. 1967. gadā Klausa dēls un viņa dēli Džordžs un Pols pārņēma vadību un soli pa solim īsteno ekoloģijas ideju. 

Kā bioloģiskās laulsaimniecības aizsācējs Klauss Hipps brauc no saimniecības uz saimniecību un cītīgi skaidro tās darbību. Pamazām viņam izdodas pārliecināt zemniekus par savu ideju un bioloģiskās lauksaimniecības principiem.