Fokusā - cilvēki

 

Apmierināti darbinieki rada labu nākotni

HiPP korporatīvajā kultūrā mēs lielu nozīmi piešķiram uzticamai un optimālai darba videi mūsu darbiniekiem. Mūsu sociālie standarti ir augstāki par tiem, kas šajā nozarē tiek pieprasīti pēc likuma un standarta. Mēs sludinām ilgtspējību un to arī praktizējam.

Mums ir labs darba klimats

HiPP ētikas harta veido mūsu kopību. Darbinieki regulāri novērtē priekšniecību. Kopā mēs gūstam labumu no zema slimības lapu skaita un ļoti labiem profesionālajiem pabalstiem. Zināšanu vadība un iekšējā ieteikumu shēma pieder korporatīvajai kultūrai tāpat kā darbinieku žurnāls “HiPP intern”.

Mēs esam ģimenei draudzīgs uzņēmums

Izmantojot elastīgu darba laiku, mēs mudinām savienot ģimeni un karjeru. Pašlaik Pfaffenhofenā apmēram 200 vecāki strādā nepilnu darba laiku, un gandrīz katram no viņiem ir savs individuālais darba modelis. 75% no tiem ir mātes ar bērniem.

 

Mēs nopietni uztveram veselību un drošību

Uzņēmuma pensiju plāns, augsti darba drošības un veselības aizsardzības standarti, aktīvās atpūtas dienas. Mēs veicinām personāla labsajūtu, izmantojot fitnesa un sporta piedāvājumus. Uzņēmuma restorānā bioloģiskie ēdieni, vietējie produkti un alerģiju pārvaldība ir vēl daži no mūsu darbības piemēriem.

s piedāvājam tālākizglītību

Visi darbinieki regulāri piedalās sistemātiskos kursos un izmanto mūsu plašos apmācību piedāvājumus.

Mēs atbalstām jauniešus

Gadiem ilgi mums ir bijis stabils skaits mācekļu, ar kuru palīdzību mēs nodrošinām sava ģimenes uzņēmuma nākotni un ļaujam jauniešiem iegūt labu darba pieredzi jau sākumā. Jaunajiem speciālistiem ir iespēja iegūt divkāršu grādu. Mācekļi uzzina par mūsu apņemšanos panākt ilgtspējību brīvprātīgajās vides akcijās (koku stādīšanas dienas, abinieku dīķu un putnu ligzdošanas vietu izveidošana utt.).

s esam starptautiski

HiPP strādā 20 dažādu tautību darbinieki. Mēs īpaši lepojamies ar šo kultūrālo daudzveidību. Tas bagātina korporatīvo kultūru un stiprina mūsu veiksmīgo sniegumu globālajā vidē

Mēs nopietni uztveram sociālo atbildību

Sociālā atbildība ietver plašāku skatījumu un solidaritātes izrādīšanu ģimenēm, kurām tā nepieciešama. Ar regulāriem pārtikas ziedojumiem mēs palīdzam tiem, kam mūsu palīdzība ir visvairāk nepieciešama. Turklāt mēs sadarbojamies ar universitātēm, zinātniskajām institūcijām un citiem partneriem.