HiPP loterija RIMI veikalos

Pērc HiPP produktus Rimi veikalos un laimē!

Preču loterijas “HiPP loterija” noteikumi

1.     Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk Izplatītājs.

2.     Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.

3.     Loterijas norises teritorija: jebkurš veikals RIMI visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.e-rimi.lv, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.

3.1. Loterijas prece: jebkuri 2 (divi) zīmola Hipp produkti, izņemot Hipp1 Combiotic mākslīgā piena maisījums.

4.     Loterijas norises laiks:

4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 26. maijs. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 9. jūnijs.

4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 26. maija līdz 2020. gada 8. jūnijam.

5.     Balvu fonds:

Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Ikea dāvanu karte 300.00 EUR vērtībā 1 300.00 300.00
Produktu grozi 25 25.00 625.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 925.00

*Produktu grozs: 1 gb. HiPP 3 Combiotic piena maisījums 500g; 1 gb. Plūmju biezenis BIO 125g, Hipp; 1 gb. Banāni un bumbieri ar mango tūbiņā BIO 100g,  Hipp; 1 gb. Plūme un upene ar bumbieriem tūbiņā BIO 100g, Hipp; 1 gb. Dažādu dārzeņu biezenis BIO 125g, Hipp; 1 gb. Vistas gaļa ar rīsiem un dārzeņiem BIO 190g, Hipp; 1 gb. Zivs ar makaroniem un brokoļiem 220g, Hipp; 1 gb. Teļa gaļa ar tomātiem un nūdelēm BIO 220g, Hipp; 1 gb. Tītara gaļas biezenis BIO 125 g, HiPP; 1 gb. 100% Kukurūzas pārslu putra BIO 200g, Hipp; 1 gb. Piena biezputra ar persikiem  un aprikozēm, 250 g Hipp; 1 gb. Ābolu sula BIO 200g, Hipp; 1 gb. Batoniņš avenes, banāni un āboli  BIO 23g, Hipp; 1 gb. Batoniņš āboli, banāni un auzas  BIO 23g, Hipp; 1 gb. Rīsu krekeri ar melleņu garšu BIO 30g, Hipp; 1 gb. Babysanft Šampūns 200 ml; 1 gb. Babysanft dušas putas 250 ml.

6.     Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 26 (divdesmit seši) pret 5000 (pieci tūkstoši).

7.     Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 26. maija līdz 2020. gada 8. jūnijam, jāiegādājas vismaz 2 (divi) loterijas produkti vienā pirkuma reizē jebkurā veikalā RIMI visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.e-rimi.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:

•   aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.hipp.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.

•   Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.

7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.

7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.

8.     Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

9.     Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu: 

Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
09.06.2020. plkst. 11.00 26.05.2020. plkst. 00.00 – 08.06.2020. plkst. 23.59 1 (viena) Ikea dāvanu karte 300.00 EUR vērtībā 3 (trīs) katram balvu veidam

9.1. Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.

9.2. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.

9.3. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

10.     Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 9. jūnijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.

11.     Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 25. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāja īpašumā.

11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

11.3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam 2 (divu) loterijas preču pirkumam laika posmā no 2020. gada 26. maija līdz 2020. gada 8. jūnijam un attēlotam loterijas preces nosaukumam Hipp. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.

11.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:

11.4.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

11.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

11.4.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;

11.4.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

11.4.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.

11.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.

12.     Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 26. jūnijam ar norādi Loterija “Hipp loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.

12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

13.     Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex”, SIA “Rimi Latvia” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

14.     Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

 

SIA “Visas Loterijas”

Finanšu produktu attīstības
projektu vadītāja

Signija Eglīte