Vides statistika

Mēs izvirzām sev vērienīgus vides aizsardzības mērķus.

HiPP dati no nozīmīgajiem ieguldījumiem un ieguvumiem norāda uz konkrētu progresu vides aizsardzībā.

Mērķi

Galvenie skaitļi   2011 2012 2013 Prognoze 2014
Darbības rīki kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Tīrīšanas līdzekļi kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Enerģija kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  tvaiks ražošanai kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  elektrība ražošanai kWh/to   102,3 100,7 100,7
Ūdens m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Iepakojums kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Notekūdeņi m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Dzesējošs ūdens, Ilm m3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  Notekūdeņi, notekūdeņu iekārta m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Atkritumi kopā kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Nepārstrādājami atkritumi kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Oglekļa dioksīds kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7