Ekoloģiskā līdzsvara ieguldījumi

Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana

Vairāk nekā 80% no Pfaffenhofenas HQ patērētās enerģijas nāk no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Kopš 2001. gada visas apkures, karstā ūdens un tvaika vajadzības HiPP rūpnīcā ir klimata ziņā neitrālas, izmantojot biomasu (šķeldu). Izmantotā elektroenerģija nāk no 100% CO2 neitrālas “zaļās elektrības” no hidroelektrostacijām - bez kodolenerģijas. Kopš 2000. gada ir izbūvēti 6 saules kolektori, kas rada rada 52 800 kWh / gadā no saules enerģijas uz 436 m² platību. Visi organiskie atkritumi nonāk lauksaimniecības biogāzes stacijās. Katru gadu šādā veidā tiek saražoti 2 miljoni kWh elektroenerģijas.

Ar savu bioloģisko lauksaimniecību mēs aizsargājam augsni un gruntsūdeņus

HiPP ir lielākais bioloģisko izejvielu pārstrādātājs visā pasaulē. Vairāk nekā 6000 lauksaimnieku daudzās valstīs ir iesaistīti bioloģisko augļu, bioloģisko dārzeņu un bioloģiskās gaļas ražošanā.

Ūdens - dabas bagātība un dzīvības avots

Tīrā dzeramā ūdens trūkums kļūst par arvien lielāku problēmu. Laiks, kad ūdens tiek uzskatīts par nebeidzamu avotu, tuvojas beigām. Tāpēc tas ir jātaupa tikpat daudz kā citi ierobežotie resursi. Rūpniecības sektors un privātās mājsaimniecības tiek mudinātas izmantot ūdens taupīšanas tehnoloģijas un izvairīties no nevajadzīgas tā izmantošanas.

HiPP šī problēma tika piefiksēta jau sen un tika ieviesti atbilstoši pasākumi. Ūdens patēriņš tika samazināts no 22,8 m³ uz saražoto tonnu 1971. gadā līdz 7,5 m³ uz tonnu 2011. gadā. Tā rezultātā tika optimizēta ūdens cirkulācija ražošanā un apļveida plūsma CIP tīrīšanā. Kopumā HiPP pārliecinās, ka ūdens tiek izmantots pēc iespējas ergonimiskāk.

HiPP aku ūdens

Pfaffenhofenas rūpnīcai ir savs dziļurbums. Georga Hipa urbums nodrošina ekskluzīvu vislabākās kvalitātes saldūdeni. Tas ir tīrs avota ūdens, kas nāk tieši no Alpiem un nāk no 154 m zem HiPP telpām.

Dabīgais minerālūdens ir īsts visaugstākās kvalitātes un tīrības dabas dārgums. HiPP iegūst mazāk ūdens nekā iztērē. Pārējo plūst zem zemes, līdz pievienojas Donavas upei.