Pateicamies par Jūsu interesi par mūsu aptauju!

Aptauja par HiPPiS jau ir beigusies.

Jūsu HiPP tiešsaistes komanda

Privātuma paziņojums:

Pie mums Jūsu personas dati ir drošās rokās, mēs tos apstrādāsim uzmanīgi, piesardzīgi un ar cieņu – Jūs varat uz to paļauties.

Jūs piedalījāties HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG organizētajā konkursā, un Jums ir iespēja iegūt pievilcīgu balvu. Jūsu dati tiks izmantoti tikai dalībai konkursā, bet balvas gadījumā – tiks nodoti mūsu konkursa partnerim balvas nosūtīšanai.

 

Tā pamatā ir ES vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkts. Ja vēlaties saņemt informāciju saistībā ar Jūsu tiesībām uz privātumu vai vēlaties panākt datu labošanu, datu pārnesamību, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu / iesniegt iebildumus, lūdzu, jebkurā laikā sazinieties HiPP pārstāvi SIA Sanitex Latvija (info.hipp@sanitex.eu)vai ar Datu Valsts inspekciju pa tālruni 67223131 vai e-pastu info@dvi.gov.lv, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011