Ilgtspējīgas attīstības filozofija

Ilgtspējība ir līdzsvars starp trīs dimensijām – vide, ekonomika un sociālā joma.

Kad mēs varēsim nodrošināt ilgtspējīgu attīstību mūsu sociālajai dzīvei un ekonomikai, mēs būsim gatavi nākotnes izaicinājumiem un dosim nākošajām paaudzēm iespēju pastāvēt. Ja mēs rīkotos saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, tad tas, ko mēs daram šodien, varētu būt saglabājams arī nākotnē.