Ilgtspējība

Ilgtspējība tas ir dzīvesveids un ekonomiskā attīstība, kas neapdraud dabas resursus, un cilvēks dzīves laikā tos neizšķērdē vai neiznīcina. Šī ideja jau tika aprakstīta simts gadus atpakaļ mežsaimniecībā - kad no meža varēja izcirst tikai tik daudz koksnes, lai mežs varētu pats atjaunoties un tas saglabātos nākamajām paaudzēm.

Ilgtspējība ir līdzsvars starp trīs dimensijām – vide, ekonomika un sociālā joma.

Katrai organizācijas vienībai ir iecelts viens ilgspējīgas attīstības speciālists, kas aktīvi strādā pie attīstības mērķiem un to īstenošanas.

Mēs ražojam „līdzekļus dzīvei”. Par augstākās kvalitātes veselīgas bērnu pārtikas ekoloģisko ražošanu HiPP kā starptautisks bērnu pārtikas ražotājs uzņemas īpašu atbildību