Izvēlne

1.             LOTERIJAS NORISES VIETA:

1.1.       Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.

 

2.             LOTERIJAS NORISES LAIKI:

2.1.       LOTERIJAS norises periods: no 2018. gada 9.aprīlis līdz 2018. gada 26.aprīlis.

2.2.       Reģistrācijas veikšanas periods: no 2018. gada 9.aprīlis līdz 2018. gada 22.aprīlis.

2.3.       LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2018.gada 26.aprīlis pulksten 11:00.

2.4.       LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2018.gada 25.maijam.

 

3.             LAIMESTI:

3.1.       LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 710,15 (septiņi simti desmit euro, piecpadsmit centi), ko veido kopā piecpadsmit šādu laimestu ar norādīto vērtību:

·           Pieci DIP DAP MINI (1,5- 4 gadi) bērnu skrejriteņi ar gravētu HiPP logo – EUR 82,03 gab. (EUR 410,15 kopā);

·         Desmit HiPP produktu grozi – EUR 30,00 gab. (EUR 300 kopā). “HiPP” produktu komplekts, tā sastāvā ietilpst: HiPP 2 Combiotic piena maisījums BIO 300g ; Banāni un bumbieri ar mango tūbiņā BIO 100g,  Hipp ; Zemenes un banāni ar āboliem tūbiņā BIO 100g, HiPP ; Plūme un upene ar bumbieriem tūbiņā BIO 100g, Hipp ; Kivi un banāni ar bumbieriem tūbiņā BIO 100g, Hipp ; Āboli, banāni un avenes ar pilngraudiem tūbiņā BIO 100g,  Hipp ; Piena putra ar cepumiem BIO 190g, Hipp ; Āboli un banāni ar cepumiem BIO 190g, Hipp ; HiPP kukurūzas putra BIO 200g, Hipp ; Pilngraudu putra ar ķirbi  bio 200g, Hipp ; Auzu pārslu putra ar āboliem BIO 250g, HIPP ; Piena biezputra ar persikiem  un aprikozēm, 250 g Hipp ; Mellenes ar āboliem BIO 125g, Hipp ; Plūmju biezenis BIO 125g, Hipp ; Dažādu dārzeņu biezenis BIO 125g, Hipp ; Burkāni un kartupeļi BIO 125g, Hipp ; Tītara gaļas biezenis BIO 125 g, HiPP ; Vistas gaļa ar rīsiem un dārzeņiem BIO 190g, Hipp ; Rīsi ar brokoļiem un truša gaļu 220g, Hipp ; Zivs ar makaroniem un brokoļiem 220g, Hipp ; BIO liellopa gaļa ar dārzeņiem BIO 220g, Hipp ; Ābolu - vīnogu sula BIO 500g, Hipp ; Plūmju nektārs BIO 200g, Hipp ; Bērnu biskvīti no 6. mēnešiem BIO 150g, Hipp ; Rīsu krekeri ar melleņu garšu BIO 30g, Hipp ; Rīsu krekeri ar ābolu garšu BIO 30g, Hipp ; Batoniņš āboli, banāni un auzas  BIO 23g, Hipp ; Batoniņš avenes, banāni un āboli  BIO 23g, Hipp ; Batoniņš  banāni, ķirši un jogurts  BIO 23g, Hipp ; Hipp auduma soma ; Hipp blodina ; Hipp latze ; HiPP karote

 

4.             PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

4.1.       LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki.

4.2.       Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas HiPP zīmola produkti (jebkādi – pielikums nr.1) vismaz EUR 10 vērtībā vienā pirkumā un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).

4.3.       Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.

4.4.       PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.

4.5.       Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.

4.6.       Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.

4.7.       Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.

4.8.       Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.

 

5.             LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:

5.1.       ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 3000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam.

 

6.             DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

6.1.       Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.

6.2.       Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies.

 

7.             LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:

7.1.       LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar programmatūras RANDOM.ORG palīdzību.

7.2.       SIA “FRESH MEDIA” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem SIA “FRESH MEDIA” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “FRESH  MEDIA” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.

7.3.       Izloze tiek nodrošināta SIA “FRESH MEDIA” biroja telpās Kr.Valdemāra 33-12, Rīgā, LV-1010, Latvijā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

 

8.             LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:

8.1.       Loterijas rezultāti (laimējušās personas un laimesti) ne vēlāk kā piecas dienas pēc laimējušo personu noteikšanas tiks publicēti Interneta mājas lapā www.maxima.lv.

 

9.             LAIMESTA SAŅEMŠANA:

9.1.       Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas SIA “FRESH MEDIA” biroja telpās Kr.Valdemāra 33-12, Rīgā, LV-1010, Latvijā līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.

9.2.       Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.

9.3.       Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv vai www.hipp.lv.

9.4.       Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.

 

10.         PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

10.1.   LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2018. gada 25.maijam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Kr.Valdemāra 33-12, Rīgā, LV-1010, Latvijā vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi annemari@armadillo.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.

10.2.   Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

10.3.   Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:

10.3.1.  dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;

10.3.2.  sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.

 

11.         CITI NOTEIKUMI:

11.1.   LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “FRESH MEDIA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.

11.2.   Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

11.3.   ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.

 


Pielikums Nr.1

Preču loterijas “HiPP loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem

                                                                                               

PRODUKTU saraksts

 

 

Nr.p.k.

PRODUKTA nosaukums

Svars

Svītru kods

1.

HiPP Combiotic1 milk mix BIO

300g

9062300129738

2.

HiPP 1 Combiotic Infant Milk BIO

800g

9062300129745

3.

HiPP Comfort Special Formula

300g

9062300128786

4.

Piena m.HA1 Combiotic hipoaleģ. 0+

350g

9062300130376

5.

Piena mais.HIPP AR,0+

300g

9062300126355

6.

Piena m.HA2 Combiotic hipoalerģ.6+

350g

9062300133575

7.

Piena mais.HIPP2 COMBIOTIC no 6mēn.

300g

9062300121626

8.

Piena mais.HIPP2 COMBIOTIC no6m.

800g

9062300129769

9.

Piena mais.HIPP 3 COMBIOTIC no12mēn

500g

9062300129776

10.

Putra HIPP ar persik./aprikozēm 4+

250g

9062300113638

11.

Putra HIPP piena/griķu 4+

250g

9062300122067

12.

Putra HIPP auzu p.ar āboliem no6mēn.

250g

9062300130741

13.

Putra HiPP 5 graudu ar plūmēm, prob.

250g

9062300122074

14.

Putra HIPP rīsu no 4mēn.

200g

9062300113454

15.

Putra HiPP ORG.kukurūzas no 4 mēn.

200G

9062300127598

16.

Biezputra HIPP rupja maluma no 6mēn.

190g

9062300134084

17.

Biezp.rupja mal.ar augļiem no 6mēn.

190g

9062300132295

18.

Putra ābolu ar banānu biskvītu no4m.

190g

9062300132431

19.

Rupja maluma biezputra banāni, āboli BIO

190g

9062300132349

20.

Putra HIPP piena ar banāniem no 4m.

190g

9062300133001

21.

Biezputra piena ar augļiem no 4mēn.

190g

9062300132950

22.

Putra HIPP piena ar cepumiem no4mēn.

190g

9062300133131

23.

Biez.ar jēru gaļu, kar., burk.no 4m.

190g

9062300131236

24.

Biezenis ar vistu,tom.,kartup.no 8m.

220g

9062300131366

25.

Biez.ar tītaru gaļu un rīsiem no 8m.

220g

9062300134398

26.

Biezenis ar vistu un dārz.no 1 gada

220g

9062300106371

27.

Biez.ar teļa gaļu,nūd/krēj.mēr.no1g.

220g

9062300121510

28.

Biezenis ar teļu gaļu un dārz.4mēn.

190g

9062300132059

29.

Biezenis ar vistu un rīsiem no 4mēn.

190g

9062300100942

30.

Biez.ar zivi, makar.un brok.no 8mēn.

220g

9062300131434

31.

Biezenis dārzeņi ar gaļu no 12mēn.

220g

9062300109808

32.

Biezenis HIPP tītara gaļa no 1gada

220g

9062300106388

33.

Biez.rīsi ar brokoļiem,truša g.no8m.

220g

9062300106807

34.

Biez.HIPP zivis ar tom.,nūdelēm no1g

220g

9062300131533

35.

Biez.ar teļa gaļu, dārz.un rīs.no8m.

220g

9062300106357

36.

Biezenis HiPP tītara gaļas no4mēn.

125g

9062300127796

37.

Biezenis HiPP liellopu gaļas no4mēn.

125g

4062300266346

38.

Biezenis HiPP vistas gaļas no4mēn.

125g

4062300266353

39.

Biezenis ar nūd.un dārz. no 8mēn.

220g

9062300131410

40.

Biezenis HIPP dažādi dārz. no 4mēn.

125g

9062300105992

41.

Biez.ar burkāniem un kartup.no 4m.

125g

9062300106029

42.

Biezenis HIPP ar ķirb.un kart.no 4m.

125g

9062300121398

43.

Biezputra persiki un aprikozes no7m

160g

9062300114109

44.

Biez.HIPP bumbieru-ābolu no 4mēn.

125g

9062300131762

45.

Biezenis HIPP plūmju no 4mēn.

125g

9062300110453

46.

Biezenis ar ābol.un banān.no 4mēn.

125g

9062300134091

47.

Biez.mellenes ar āboliem no 4mēn.

125g

9062300134183

48.

Biezenis ar meža og.un āboliem no4m.

125g

9062300120995

49.

Biez.ar aprik.un banān.no4mēn.

125g

9062300132776

50.

Biez.HIPP mango-biezp.krēms no 7m.

160g

9062300114048

51.

Biez.HIPP banānu-persiku-ābolu 4mēn.

190g

4062300297081

52.

Biez.HIPP plūmju-bumbieru 4mēn.

190g

4062300293748

53.

Biez.HIPP aprikozes ar āboliem

190g

4062300290198

54.

Biez. HIPP BIO ban.bumb.ar mango 4+

100g

9062300133766

55.

Biez.HIPP BIO zem.ban.ābolu,4+

100g

9062300133759

56.

Meža ogas ar āboliem un persikiem tūbiņā BIO HiPP

100g

9062300133773

57.

Plūme un upene ar bumbieriem tūbiņā BIO, Hipp

100g

9062300133780

58.

Kivi, banana, pears in tube BIO, Hipp

100g

9062300133797

59.

Āboli, banāni un avenes ar pilngraudiem tūbiņā BIO,  Hipp

100g

9062300133803

60.

Cepumi HIPP mazuļiem  no 6 mēn.

150g

9062300111474

61.

Sausiņi bērniem HIPP no 6mēn.

100g

4062300279742

62.

Rīsu krekeri HIPP no 8 mēn

35g

9062300132677

63.

Rīsu krekeri HIPP ar melleņu g. no 8m.

30g

9062300132684

64.

Batoniņš HIPP BIO āb.ban.ave.1+

23g

40623818

65.

Batoniņš āboli, banāni un auzas  BIO, Hipp

23g

40623801

66.

BIO rapšu eļļa HIPP 4m+

250ml

4062300038639

67.

Sula plūmju no 4mēn.

200ml

9062300129851

68.

Sula HIPP ābolu-vīnogu, no 4mēn.

500ml

9062300102182

69.

BIO sula HIPP ābolu ar min.ūd. 4m+

500ml

4062300140578

70.

Ūdens HIPP kalnu avotu

1.5L

9062300111498

71.

BABYSANFT  ĶERMEŅA EĻĻA

200 ML

4062300040311

72.

BABYSANFT  ŠAMPŪNS

200 ML

4062300036642

73.

BABYSANFT MITRINOŠAIS LOSJONS

350 ML

4062300040199

74.

BABYSANFT  MAZGĀŠANĀS ŽELEJA 

400 ML

4062300054592