Izvēlne
Latviešu | Pусский

Preču loterijas

“Pērc 2 HiPP produktus Rimi veikalos un laimē!”
noteikumi

 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:

1.1. LOTERIJA – Pērc 2 HiPP produktus Rimi veikalos un laimē!

1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag, Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.

1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “FRESH MEDIA”, Reģistrācijas numurs 50103488111, Lāčplēša iela 27-22, LV-1011, Latvija.

1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejami HiPP.lv mājaslapā un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.

1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie HiPP zīmola produkti.

 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:

2.1. Loterija notiek mazumtirdzniecības veikalu tīkla Rimi veikalos visā Latvijas teritorijā.

 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:

3.1. LOTERIJAS norises periods: no 2018. gada 23.oktobra līdz 2018. gada 20.novembrim.

3.2. Reģistrācijas veikšanas periods: no 2018. gada 23.oktobra līdz 2018. gada 19.novembrim.

3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2018.gada 20.novembrī 11:00.

3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2018.gada 14.decembrim.

 

4. LAIMESTI:

4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit eiro un 00 centi), ko veido kopā piecpadsmit šādu laimestu ar norādīto vērtību:

  • Pieci Rocking Elephant balansa riteņi (6 līdz 18 mēnešu veciem bērniem) – EUR 130,00 gab. (EUR 650,00 kopā);
  • Desmit HiPP produktu grozi – EUR 30,00 gab. (EUR 300,00 kopā). Produktu grozu veido sekojoši produkti (katrs pa vienam):
Европейский номер
EAN
Produkts
9062300134022 HiPP 3 COMBIOTIC® piena maisījums 500g
4062300293748 Plūmes ar bumbieriem BIO 190g, HiPP
9062300140818 Banāni un bumbieri ar mango tūbiņā BIO 100g, HiPP
9062300140825 Zemenes un banāni ar āboliem tūbiņā BIO 100g, HiPP
9062300132431 Āboli un banāni ar cepumiem BIO 190g, HiPP
9062300133131 Piena putra ar cepumiem BIO 190g, HiPP
4062300271241 Pastinaku biezenis BIO 125g, HiPP
9062300131342 Liellopu gaļa ar bietēm,dārzeņiem un āboliem BIO 220g, HiPP
9062300106371 Vistas gaļa ar dārzeņiem un nūdelēm BIO 220g, HiPP
9062300127796 Tītara gaļas biezenis BIO 125 g, HiPP
9062300127598 HiPP kukurūzas putra BIO 200g, HiPP
9062300130741 Auzu pārslu putra ar āboliem BIO 250g, HiPP
4062300054592 Babysanft Mazgāšanas želeja 400 ml
9062300106272 Ābolu sula BIO 200g, HiPP
40623801 Batoniņš āboli, banāni un auzas BIO 23g (Giraffe), HiPP
9062300132684 Rīsu krekeri ar melleņu garšu BIO 30g, HiPP
9062300111474 Bērnu biskvīti no 6. mēnešiem BIO 150g, HiPP

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

5.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.2.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM Rimi SUPER vai HYPER veikalā ir jāiegādājas 2 HiPP zīmola produkti (jebkādi – pielikums nr.1, izņemot mākslīgā piena maisījums HiPP 1 COMBIOTIC®) vienā pirkumā un jāreģistrē čeks HiPP.lv mājaslapā.

5.2. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās.

5.3. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.

5.4. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.

 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:

6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 3000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Iespēja laimēt 1 pret 200.

 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam, jāreģistrē čeks HiPP.lv mājaslapā un tas jāsaglabā.

 

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:

8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa, izlozējot laimestu ieguvējus ar programmatūras RANDOM.ORG palīdzību.

8.2. SIA “FRESH MEDIA” veic izlozi starp visiem dalībniekiem, kuri reģistrējušies LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Izloze tiek nodrošināta SIA “FRESH MEDIA” biroja telpās Lāčplēša iela 27-22, LV-1011, Latvijā.

 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:

9.1. Loterijas rezultāti (laimējušās personas un laimesti) 20.11.2018. tiek publicēti HiPP.lv mājaslapā, kā arī informēti uz norādītos e-pastu reģistrējoties loterijai.

 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas SIA “FRESH MEDIA” biroja telpās Lāčplēša ielā 27-22, LV-1011, Latvijā līdz NOTEIKUMU 3.4.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot čeku un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.

10.2. Laimestu ārpus Rīgas dzīvojošiem laimētājiem ir iespējams saņemt arī ar Omniva pakomātu starpniecību, norādot savu adresi IZPLATĪTĀJA pārstāvim. Transportēšanas izmaksas sedz organizētājs. Rīgas ietvaros balva ir jāizņem IZPLATĪTĀJA pārstāvja birojā kā minēts 10.1. punktā.

 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2018. gada 14.decembrim, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Lāčplēša ielā 27-22, LV-1011, Latvijā vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi annemari@armadillo.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.

11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:

11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;

11.3.2. nepareizu čeka reģistrāciju vai tā nozaudēšanu.

 

12. CITI NOTEIKUMI:

12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “FRESH MEDIA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas‑pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.

12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu SIA FRESH MEDIA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.


Annemarī Šperliņa
SIA “FRESH MEDIA”
Pilnvarotā persona
10.09.2018.
Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Pērc 2 HiPP produktus Rimi veikalos un laimē!” noteikumiem

PRODUKTU saraksts

Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svītru kods
1. HiPP COMBIOTIC® 2 PIENA MAISĪJUMS BIO 4062300154926
2. PIENA MAIS. HiPP 3 COMBIOTIC® BIO, 500g 9062300134022
3. PIENA MAIS. HiPP COMBIOTIC® 2 BIO, 800g 9062300129769
4. AUZU PĀRSLU PUTRA AR ĀB. BIO 250G.HiPP 9062300130741
5. BIEZPUTRA HiPP 5 GR. PLŪMJU PROB. 250g 9062300122074
6. PIENA PUTRA AR BANĀNU UN SAUS. BIO 9062300133605
7. KUKURŪZAS PUTRA HiPP BIO NO 4MĒN., 200g 9062300127598
8. AUZU PĀRSLU PUTRA BIO 200g, HiPP 9062300112938
9. PIENA PUTRA AR CEPUMIEM BIO 190g HiPP 9062300133131
10. PIENA PUTRA AR BANĀNIEM BIO 190g HiPP 9062300133001
11. PIENA PUTRA AR AUGĻIEM BIO 190g HiPP 9062300132950
12. BIEZ. HiPP BIO ĀB./BUMB./SAUS. 4M 100g 9062300133735
13. BIEZ. HiPP BIO ĀB./BAN./CEP. 4M 100g 9062300133728
14. BIEZENIS HiPP BIO BUMB./ĀBOLU 4M 100g 9062300133704
15. PLŪME/UPENE/BUMB. TŪB.BIO 100g, HiPP 9062300140818
16. ĀBOLI/BUMB/BANĀNIEM TŪB.BIO 100g, HiPP 9062300140801
17. ZEM/BAN/ĀB. TŪBIŅĀ BIO 100g HiPP 9062300131021
18. КЛУБНИКА/БАНАНЫ/ЯБЛОКИ В ТЮБИКЕ BIO 100 г, HiPP 9062300140825
19. MEŽA OGAS/ĀB/ PERS. TŪB. BIO 100g HiPP 9062300131052
20. KIVI, BANĀNS, BUMB. TŪBIŅĀ BIO 9062300140795
21. ĀBOLI, BAN.,AVENES AR PILNGR. TŪBIŅĀ 9062300133803
22. ĀBOLI AR BANĀNIEM TŪBIŅĀ BIO 100g, HiPP 9062300133711
23. ĶIRŠI, BANĀNI,ĀBOLI AR PILNGR. TŪB. BIO 9062300134596
24. BIEZ. HiPP RĪSI BROK.TRUŠ.G.NO 8MĒN. 220g 9062300106807
25. BIEZ. HiPP BIO AR L/LOPU G., DĀRZ. 220g 9062300109808
26. ZIVS AR MAK/BROKOĻIEM 220g HiPP 9062300131434
27. VISTAS GAĻA AR TOM./KART. BIO 220g HiPP 9062300131366
28. TĪTARA GAĻA AR RĪS/BURK.BIO 220G.HiPP 9062300134398
29. PIENA 7 GRAUDU PUTRA BIO 190g, HiPP 4062300265813
30. BIEZ. HiPP BIO ABOLU, BANĀNU, CEP., 190g 9062300132431
31. BIEZENIS HiPP BIO BANĀNU, ĀBOLU, 190g 9062300132349
32. BIEZENIS HiPP BIO AR AUGĻIEM, 190g 9062300132295
33. RUPJA MAL.BIEZP.AR BIO BAN.190g HiPP 9062300134084
34. PILNGRAUDU PUTRA HiPP BIO 200g 9062300130581
35. RĪSU PĀRSLAS HiPP BIO , NO 4MĒN., 200g 9062300113454
36. PILNGRAUDU PUTRA HiPP BIO AR ĶIRBI 200g 9062300131953
37. TĪTARA GAĻA AR DĀRZEŅIEM BIO 220g HiPP 9062300106388
38. TEĻA GAĻA AR DĀRZEŅIEM BIO 220g HiPP 9062300106357
39. VISTAS GAĻA AR DĀRZ/ NŪD. BIO 220g HiPP 9062300106371
40. TEĻA GAĻA AR TOM/NŪDELĒM BIO 220g HiPP 9062300121510
41. NŪD/ŠĶIŅĶI/DĀRZEŅIEM BIO 220g HiPP 9062300131410
42. HiPP BIEZ. LAŠA/NŪDEĻU/DĀRZ. 12MĒN. 220g 9062300131533
43. LIELLOPA GAĻA AR BIETĒM, DĀRZEŅIEM, ĀB. 9062300131342
44. BIEZ. HiPP BIO AR VISTU., RĪS., DĀRZ., 190g 9062300100942
45. JĒRA GAĻA AR BURK/KART. BIO 190g HiPP 9062300131236
46. TEĻA GAĻA AR DĀRZEŅIEM BIO 190g HiPP 9062300132059
47. ZIVS AR AR DĀRZEŅIEM BIO 190g, HiPP 4062300261563
48. LIELLOPU GAĻAS BIEZENIS BIO 125g HiPP 4062300266346
49. TĪTARA GAĻAS BIEZENIS BIO 125g HiPP 9062300127796
50. VISTAS GAĻAS BIEZENIS BIO 125g HiPP 4062300266353
51. ĶIRBJI AR KARTUPEĻIEM BIO 125g, HiPP 9062300121398
52. DAŽĀDU DĀRZEŅU BIEZENIS BIO 125g HiPP 9062300105992
53. BIEZENIS HiPP BIO ĶIRBJU, 125g 9062300121411
54. BURKĀNI UN KARTUPEĻI BIO 125g HiPP 9062300106029
55. PASTARNĀKA BIEZENIS BIO 125g, HiPP 4062300271241
56. BURKĀNU BIEZENIS BIO 125g, HiPP 4062300217645
57. CEPUMI HiPP BIO MAZUĻIEM NO 6MĒN. 150g 9062300111474
58. RĪSI KREKERI HiPP AR MELLEŅU G.NO 8M 30g 9062300132684
59. KREKERI HiPP BIO RĪSU, NO 8MĒN., 40g 9062300132677
60. BIO RĪSU KREKERI HiPP AVEŅU 8M 30g 4062300256545
61. BIO RĪSU KREKERI HiPP ĀBOLU 8M 30g 4062300256606
62. BATONIŅŠ AVENES, BANĀNI,ĀBOLI BIO 40623818
63. BATONIŅŠ ĀBOLI, BANĀNI UN AUZAS BIO 40623801
64. AUGĻU BATONIŅU ASORTI BIO 10X10g, HiPP 4062300256897
65. BIEZ. HiPP BIO AR PERS., APRIK., 160g 9062300114109
66. BIEZENIS HiPP BIO PLŪMJU, 125g 9062300110453
67. BIEZENIS HiPP BIO BUMBIERU, 125g 9062300134060
68. BIEZENIS HiPP BIO MELLENES AR ĀB., 125g 9062300134183
69. APRIKOŽU BIEZENIS BIO 125g, HiPP 9062300106081
70. BIEZENIS HiPP BIO ĀBOLU NO 4MĒN., 125g 9062300134138
71. BIEZENIS HiPP BIO AR AUGĻU DESERTU, 125g 9062300131816
72. BIEZ. HiPP BIO BUMB., ĀB., 4MĒN., 125g 9062300131762
73. BIEZ. HiPP BIO AR M.OGĀM, ĀB., 4MĒN., 125g 9062300120995
74. BIEZENIS HiPP BIO BANĀNU 125g 9062300130345

Annemarī Šperliņa
SIA “FRESH MEDIA”
Pilnvarotā persona
21.08.2018.