Ilgtspējība tas ir dzīvesveids un ekonomiskā attīstība, kas neapdraud dabas resursus, un cilvēks dzīves laikā tos neizšķērdē vai neiznīcina. Šī ideja jau tika aprakstīta simts gadus atpakaļ mežsaimniecībā - kad no meža varēja izcirst tikai tik daudz koksnes, lai mežs varētu pats atjaunoties un tas saglabātos nākamajām paaudzēm.