Intervija par BIO zīmolu

  • Bioloģiskās pārtikas tirgus strauji attīstās. Tomēr vai BIO kvalitāte nozīmē arī veselīga pārtika? Jo šodien katrs produkts, sākot ar šokolādi un beidzot ar čipsiem, var dēvēt sevi par bioproduktu, ja tas atbilst noteiktajam likumam.

    Tāpēc es gribētu, lai Prof.dr. Claus Hipp, kurš vairāk nekā jebkurš cits ir noteicis Bio lauksaimniecības attīstību Vācijā mums detalizēti izskaidrotu starpību starp standarta BIO kvalitāti un HiPP BIO kvalitāti.

Hippa kungs, Jums ir savs bioloģiskā produkta marķējums. Kāpēc?

Hippa kungs, Jums ir savs bioloģiskā produkta marķējums. Kāpēc?

C. HiPP: Pirmkārt, tā ir tradīcija. Vairāk kā 60 gadus atpakaļ mēs aizsākām bioloģisko lauksaimniecību. Agrāk bioloģiskā lauksaimniecība nebija populāra, tieši pretēji, ķimikāliju izmantošana lauksaimniecībā kļuva aizvien izplatītāka. HiPP uzņēmums pretēji visiem standartiem aizvien vairāk attīstīja bioloģisko lauksaimniecību, ar pārliecību, ka tas ir pareizi. Tādā veidā mēs noteicām jaunus kvalitātes standartus bērnu pārtikā.

Tomēr ES BIO logotips arī norāda uz augstas kvalitātes produktu, vai ne?

Tomēr ES BIO logotips arī norāda uz augstas kvalitātes produktu, vai ne?

C. HiPP: Protams. ES BIO logotips ir laba zīme. Tā aizliedz sintētisko un ķīmisko mēslojumu augu augšanas procesu stimulēšanai. Tā nosaka, kur apstrādājamā zeme var atrasties, kādas sēklas var sēt u.t.t.


Varbūt, tad nemaz nav nepieciešams savs BIO zīmols?

C. HiPP: Nekādā ziņā. ES BIO logotipa zīme ir laba, bet tas vēl nenozīmē, ka attiecīgais BIO produkts ir bez kaitīgām vielām. Kaitīgās vielas no apkārtējās vides vai no kaimiņu saimniecības var piesārņot augus. Tādējādi noteikumi pieļauj nelielu pesticīdu daudzumu zīdaiņu pārtikā. Savukārt uzņēmumā HiPP ir „nulles” princips, kas nepieļauj pesticīdu klātbūtni bērnu pārtikā.

Tātad HiPP BIO zīmols garantē absolūti tīru bērnu pārtiku. Vai mūsdienās vispār ir iespējams panākt šādus rezultātus?

Tātad HiPP BIO zīmols garantē absolūti tīru bērnu pārtiku. Vai mūsdienās vispār ir iespējams panākt šādus rezultātus?

C. HiPP: Vispirms mēs ņemam augsnes paraugus, lai pārbaudītu vai augsne vispār der kultūraugu audzēšanai. Saimniecība nedrīkst atrasties rūpniecības centru, autoceļu tuvumā, augsnes "starta" sastāvam jāatbilst noteiktām, ļoti stingrām prasībām. Daudzus gadus atpakaļ mēs noslēdzām ekskluzīvus līgumus ar saimniecībām, kurās ir vislabākā zeme noteiktu dārzeņu audzēšanai. Desmitiem gadu laikā esam papildinājuši savas zināšanas par pareizu augu apstrādi, lai piesārņojums tajos būtu tik zems, cik vien iespējams. Arī dārzeņu audzēšanas procesā mēs atbalstam savas biosaimniecības, cieši sadarbojoties ar tām. Pirms zemnieks savu produkciju piegādā mums, ir jābūt apstiprinājumam no mūsu laboratorijas, ka produkts atbilst stingrajām HiPP prasībām par augu tīrību.

Cik stingras ir jūsu piesārņojuma kontroles?

Cik stingras ir jūsu piesārņojuma kontroles?

C. HiPP: Kopumā mās pārbaudam vairāk kā 800 kaitīgo vielu, kas ir daudz vairāk kā to nosaka likums. Mūsu kvalitātes laboratorija ir tik precīza, ka mēs varētu atrast pat sāls graudiņu 50 m baseinā. Turklāt ir tādas kaitīgā vielas, kuras bērnu pārtikā netiek regulētas ar likumu. HiPP labprātīgi sev piemēroja stingrus ierobežojumus attiecībā uz kaitīgajām vielām. Mums tie ir stingrāki nekā to prasa likums. Tomēr nenovērtējams ieguldījums tīrības ziņā ir arī no pašiem biolauksaimniekiem: jau vairāk kā 50 gadus mūsu lauksaimniekiem ir zināma mūsu stingrā nostāja.


Tātad, HiPP neiziet uz kompromisiem, kad runājam par bioproduktu kvalitāti. Bet kā tas izskatās ražošanā?

C. HiPP: HiPP BIO nozīmē daudz vairāk. Starp citu, daudz jāpaveic ar rokām gan lauksaimniecībā, gan ražošanā. Visi augļi un dārzeņi tiek ievākti ar rokām, lai nodrošinātu katra burkāna, katra zirņa kvalitāti. Katras burciņas saturs iziet vaitāk kā 260 laboratorijas kontroles. Tikai